Forex Broker Rebates

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Thu nhập sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức hồi khấu của Bên môi giới của bạn, các công cụ giao dịch của bạn cũng như khối lượng giao dịch của bạn.
Hãy sử dụng máy tính dưới đây để ước tính thu nhập của bạn.

Mộ ví dụ đơn giản, chỉ với 20 giao dịch mỗi ngày (kích cỡ lô 0,1) và mức hồi khấu 0,5 bước giá nhỏ nhất (pip), bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng tháng là 210$ hoặc lợi nhuận hàng năm là 2.520$!

FEATURED
Eightcap
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 4.2/5 by 59 traders
by Myfxbook Community
DNA Markets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 5.0/5 by 2 traders
by Myfxbook Community
Swissquote Bank
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.6/5 by 54 traders
by Myfxbook Community
INFINOX Capital
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.6/5 by 52 traders
by Myfxbook Community
Global Prime
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.7/5 by 133 traders
by Myfxbook Community
MultiBank
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.4/5 by 19 traders
by Myfxbook Community
Tradeview Markets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.9/5 by 56 traders
by Myfxbook Community
TIOmarkets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.0/5 by 2 traders
by Myfxbook Community
Tickmill
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.7/5 by 268 traders
by Myfxbook Community
Fusion Markets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 4.4/5 by 61 traders
by Myfxbook Community
Axiory
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.6/5 by 27 traders
by Myfxbook Community
FXPRIMUS
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.6/5 by 74 traders
by Myfxbook Community
AvaTrade
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.1/5 by 53 traders
by Myfxbook Community
BDSwiss
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.5/5 by 40 traders
by Myfxbook Community
Axi
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.4/5 by 156 traders
by Myfxbook Community
XM Group
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.7/5 by 560 traders
by Myfxbook Community
Solidary Markets FX
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.6/5 by 24 traders
by Myfxbook Community
Forex4you
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.8/5 by 218 traders
by Myfxbook Community
EXNESS
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.8/5 by 553 traders
by Myfxbook Community
Nord FX
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.3/5 by 32 traders
by Myfxbook Community
Blueberry Markets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.9/5 by 56 traders
by Myfxbook Community
GO Markets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.4/5 by 93 traders
by Myfxbook Community
FBS
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.6/5 by 288 traders
by Myfxbook Community
TMGM
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.9/5 by 31 traders
by Myfxbook Community
TitanFX
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.0/5 by 9 traders
by Myfxbook Community
Pepperstone
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.7/5 by 517 traders
by Myfxbook Community
FxPro
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 4.1/5 by 644 traders
by Myfxbook Community
Traders Trust
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.6/5 by 32 traders
by Myfxbook Community
ForexTime / FXTM
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.5/5 by 80 traders
by Myfxbook Community
RoboForex
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.8/5 by 477 traders
by Myfxbook Community
Key To Markets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.9/5 by 70 traders
by Myfxbook Community
FP Markets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.9/5 by 93 traders
by Myfxbook Community
ThinkMarkets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.9/5 by 26 traders
by Myfxbook Community
Blackwell Global Investment
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.5/5 by 11 traders
by Myfxbook Community
IC Trading
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 0.0/5 by 0 traders
by Myfxbook Community
Vantage Markets
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.9/5 by 176 traders
by Myfxbook Community
HF Markets SV
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 4.0/5 by 76 traders
by Myfxbook Community
Equiti
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 4.0/5 by 16 traders
by Myfxbook Community
FXOpen
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 3.3/5 by 191 traders
by Myfxbook Community
INGOT Brokers
Platform
Spreads
Service
Các thuộc tính
Rated 4.1/5 by 8 traders
by Myfxbook Community

Rebate Calculator

Lợi nhuận hàng tháng: 0$
Lợi nhuận hàng năm: 0$

Forex Cashback Search

Tình trạng nhà môi giới