Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Thu nhập sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức hồi khấu của Bên môi giới của bạn, các công cụ giao dịch của bạn cũng như khối lượng giao dịch của bạn.
Hãy sử dụng máy tính dưới đây để ước tính thu nhập của bạn.

Mộ ví dụ đơn giản, chỉ với 20 giao dịch mỗi ngày (kích cỡ lô 0,1) và mức hồi khấu 0,5 bước giá nhỏ nhất (pip), bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng tháng là 210$ hoặc lợi nhuận hàng năm là 2.520$!

Axi
 3.3/5
Platform
 3.3/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.2/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.3/5 by 126 traders
by Myfxbook Community

Axi

HF Markets SV
 3.8/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 52 traders
by Myfxbook Community

HF Markets SV

TIOmarkets
 3.0/5
Platform
 3.0/5
Spreads
 3.0/5
Service
 3.0/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.0/5 by 2 traders
by Myfxbook Community

TIOmarkets

RoboForex
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 327 traders
by Myfxbook Community

RoboForex

ForexTime
 3.4/5
Platform
 3.5/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.4/5 by 72 traders
by Myfxbook Community

ForexTime

Tickmill
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 211 traders
by Myfxbook Community

Tickmill

Deriv
 4.3/5
Platform
 4.3/5
Spreads
 4.3/5
Service
 4.3/5
Các thuộc tính
 4.3/5
Rated 4.3/5 by 6 traders
by Myfxbook Community

Deriv

GO Markets
 3.4/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.4/5 by 85 traders
by Myfxbook Community

GO Markets

Tifia
 3.2/5
Platform
 3.3/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.2/5 by 16 traders
by Myfxbook Community

Tifia

TitanFX
 3.2/5
Platform
 3.0/5
Spreads
 3.1/5
Service
 3.3/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.2/5 by 7 traders
by Myfxbook Community

TitanFX

IronFX
 3.4/5
Platform
 3.5/5
Spreads
 3.1/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.4/5 by 59 traders
by Myfxbook Community

IronFX

Global Prime
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 110 traders
by Myfxbook Community

Global Prime

TMGM
 3.0/5
Platform
 3.0/5
Spreads
 3.0/5
Service
 3.3/5
Các thuộc tính
 2.9/5
Rated 3.0/5 by 10 traders
by Myfxbook Community

TMGM

FBS
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 221 traders
by Myfxbook Community

FBS

Moneta Markets
 4.8/5
Platform
 4.8/5
Spreads
 4.9/5
Service
 4.8/5
Các thuộc tính
 4.8/5
Rated 4.8/5 by 85 traders
by Myfxbook Community

Moneta Markets

Pepperstone
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 427 traders
by Myfxbook Community

Pepperstone

ThinkMarkets
 3.6/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.6/5 by 20 traders
by Myfxbook Community

ThinkMarkets

Forex4you
 3.8/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.9/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 201 traders
by Myfxbook Community

Forex4you

FXGiants UK
 2.5/5
Platform
 2.3/5
Spreads
 2.3/5
Service
 3.0/5
Các thuộc tính
 2.3/5
Rated 2.5/5 by 6 traders
by Myfxbook Community

FXGiants UK

VantageFX
 3.8/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.8/5 by 107 traders
by Myfxbook Community

VantageFX

AvaTrade
 2.7/5
Platform
 2.9/5
Spreads
 2.7/5
Service
 2.7/5
Các thuộc tính
 2.7/5
Rated 2.7/5 by 38 traders
by Myfxbook Community

AvaTrade

FP Markets
 3.8/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.8/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 43 traders
by Myfxbook Community

FP Markets

FIBO Group
 3.8/5
Platform
 4.2/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.8/5 by 26 traders
by Myfxbook Community

FIBO Group

Axiory
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 26 traders
by Myfxbook Community

Axiory

Nord FX
 3.4/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 2.9/5
Rated 3.4/5 by 28 traders
by Myfxbook Community

Nord FX

EXNESS
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.5/5 by 352 traders
by Myfxbook Community

EXNESS

Swissquote Bank
 3.6/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.6/5 by 49 traders
by Myfxbook Community

Swissquote Bank

FXOpen
 3.3/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.3/5 by 187 traders
by Myfxbook Community

FXOpen

FxPro
 3.9/5
Platform
 4.1/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.9/5 by 437 traders
by Myfxbook Community

FxPro

Solidary Markets FX
 3.6/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.6/5 by 21 traders
by Myfxbook Community

Solidary Markets FX

FXPRIMUS
 3.5/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 69 traders
by Myfxbook Community

FXPRIMUS

Tradeview Markets
 3.7/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.7/5 by 43 traders
by Myfxbook Community

Tradeview Markets

XM Group
 3.6/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.6/5 by 454 traders
by Myfxbook Community

XM Group

Rebate Calculator

Lợi nhuận hàng tháng: 0$
Lợi nhuận hàng năm: 0$

Forex Cashback Search

Tình trạng nhà môi giới