Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Thu nhập sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức hồi khấu của Bên môi giới của bạn, các công cụ giao dịch của bạn cũng như khối lượng giao dịch của bạn.
Hãy sử dụng máy tính dưới đây để ước tính thu nhập của bạn.

Mộ ví dụ đơn giản, chỉ với 20 giao dịch mỗi ngày (kích cỡ lô 0,1) và mức hồi khấu 0,5 bước giá nhỏ nhất (pip), bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng tháng là 210$ hoặc lợi nhuận hàng năm là 2.520$!

Máy tính để tính thu nhập

Lợi nhuận hàng tháng: 0$
Lợi nhuận hàng năm: 0$
Bên môi giới Bình luận  
FXGiants UK
FXGiants UK
Standard STP/ECN
Up to $9.75/Round Turn Lot Up to $9.75/Round Turn Lot
FIBO Group
FIBO Group
Fixed Floating MT5 NDD cTrader
0.45 Pips/Round Turn Lot 19.5% of Spread 18.75% of Commissions 18.75% of Commissions
VantageFX
VantageFX
MT4 Standard STP MT4 RAW ECN
0.3 Pips/Round Turn Lot $0.75/Round Turn Lot
EXNESS
EXNESS
  Standard Standard Cent Standard Plus Pro Raw Spread Zero
Majors
(per round turn lot)
Up to $6.19 Up to $0.04 Up to $5.57 Up to $1.91 Up to $1.24 Up to $1.24
Minors
(per round turn lot)
Up to $10.64 Up to $0.11 Up to $6.96 Up to $3.15 Up to $1.24 Up to $1.24
GO Markets
GO Markets
Standard Plus+
FX 0.3 Pips/Round Turn Lot 15% Of Commissions
Metals 0.3 Pips/Round Turn Lot 15% Of Commissions
Oil 0.15 Pips/Roung Turn Lot 0.15 Pips/Roung Turn Lot
Indices 0.075 Pips/Roung Turn Lot 0.075 Pips/Roung Turn Lot
RoboForex
RoboForex
Account Type Pro-Standard
Pro-Cent
ECN-Pro NDD
Prime RAMM
R Trader
All Instruments 37.5% of broker's Commissions 15% of broker's Commissions 37.5% of broker's Commissions
Cryptocurrencies 37.5% of broker's Commissions 15% of broker's Commissions 15% of broker's Commissions
HF Markets
HF Markets
FX Gold/Silver Indices US Shares Oil
0.45 pips $4.5/Round Turn Lot $0.75/Round Turn Lot $0.75/Round Turn Lot $0.75/Round Turn Lot
ForexTime
ForexTime
Standard Cent ECN ECN Zero ECN MT5 Shares
Up to $6.75/Round Turn Lot Up to $6.75/Round Turn Lot Up to 33.75% of Spreads Up to $6.75/Round Turn Lot Up to 33.75% of Spreads Up to 33.75% of Spreads
FBS
FBS
Micro Cent Standard Zero Spread Unlimited
Up to $60/Round Turn Lot Up to $7.5/Round Turn Lot Up to $7.5/Round Turn Lot Up to $7.5/Round Turn Lot Up to $3.75/Round Turn Lot

Nord FX
Nord FX
Micro 1:1000 Standard Crypto MT-ECN
37.5% of Spread 30% of Spread 30% of Spread 37.5% of Crypto Commission 30% of Spread
XM Group
XM Group
Micro Standard XM Zero Ultra Low
Up to $18.75/Round Turn Lot  Up to $11.25/Round Turn Lot 
AxiTrader
AxiTrader
Standard
0.375 Pips/Round Turn Lot
Solidary Markets FX
Solidary Markets FX
Top Elite Standard
$0.75/Round Turn Lot $2.25/Round Turn Lot $2.25/Round Turn Lot
FxPro
FxPro
Majors (Non Market Execution)  Others (Non Market Execution) Majors (Market Execution)MT4/cTrader Others (Market Execution)MT4/cTrader
$2.25/Round Turn Lot $3.375/Round Turn Lot $1.5/Round Turn Lot $2.25/Round Turn Lot
Forex4you
Forex4you
Dealing Desk Execution (DDE) No Dealing Desk Execution (NDDE) PAMM Pro STP
48.75% of Spread 48.75% of Spread and 48.75% of Commission 48.75% of Spread 37.5% of Commission
AvaTrade
AvaTrade
MT4 Accounts
22.5% Of Spread (For all instruments)
Pepperstone
Pepperstone
MT4/cTrader Standard MT4/cTrader Razor by account currency MT4 Islamic/Swap free accounts
0.3 Pips/Round Turn Lot USD 0.81/Round Turn Lot
AUD 0.75/Round Turn Lot
EUR 0.56/Round Turn Lot
GBP 0.49/Round Turn Lot
CHF 2.47/Round Turn Lot
SGD 0.97/Round Turn Lot
NZD 0.70/Round Turn Lot
HKD 4.22/Round Turn Lot
CAD 0.75/Round Turn Lot
0.075 Pips/Round Turn Lot
FxGrow
FxGrow
ECN ECN Plus
$5.25/Round Turn Lot $5.25/Round Turn Lot
Tickmill
Tickmill
ECN Pro VIP Classic
$1.5/Round Turn Lot $1.5/Round Turn Lot $7.5/Round Turn Lot
FXOpen
FXOpen
ECN Crypto STP
18.75% Of Commissions Paid 18.75% Of Commissions Paid 0.225 Pips/Round Turn Lot
Global Prime
Global Prime
$1.5/Round Turn Lot
Fort Financial Services
Fort Financial Services
Fort Flex PRO
30% of Spread $3/Round Turn Lot $3/Round Turn Lot

Rebate for CFD contracts is 26.25% of spread.
FP Markets
FP Markets
Raw (Account currency dependant) Standard
USD 2.25/Round Turn Lot
AUD 2.625/Round Turn Lot
GBP 1.6875/Round Turn Lot
EUR 2.0625/Round Turn Lot
CHF 2.25/Round Turn Lot
SGD 2.625/Round Turn Lot
CAD 2.625/Round Turn Lot
0.45 pips/Round Turn Lot
FXPRIMUS
FXPRIMUS
Variable ECN PREMIER
0.6 Pips/Round Turn Lot 30% of Commission
ThinkMarkets
ThinkMarkets
Account Type Rebate Rate
Standard $3.75/Round Turn Lot
Pro $2.25/Round Turn Lot
VIP $1.5/Round Turn Lot
ThinkZero FX $0.75/Round Turn Lot
ThinkZero Gold $0.75/Round Turn Lot
ThinkZero Silver $3.75/Round Turn Lot
Tradeview Markets
Tradeview Markets
ILC/ECN X Leverage BTCXRP ETHLTC 
$1.875/Round Turn Lot $8.25/Round Turn Lot $1.875/Round Turn Lot $0.937/Round Turn Lot
IC Markets
IC Markets
Standard MT4/MT5 ECN MT4 (Account currency dependant) ECN MT5(Account currency dependant) cTrader

MT4 0.375 Pips/Round Turn Lot

MT5 0.375 Pips/Round Turn Lot

 

 

USD 2.625/Round Turn Lot
AUD 2.625/Round Turn Lot
EUR 2.062/Round Turn Lot
GBP 1.875/Round Turn Lot
CHF 2.475/Round Turn Lot
SGD 3.375/Round Turn Lot
HKD 20.25/Round Turn Lot
JPY ‭243.75‬/Round Turn Lot
USD 2.625/Round Turn Lot
AUD 2.625/Round Turn Lot
EUR 2.055/Round Turn Lot
GBP 1.875/Round Turn Lot
CHF 1.475/Round Turn Lot
SGD 1.875/Round Turn Lot
HKD 11.25/Round Turn Lot
JPY 127.5‬0/Round Turn Lot
$3.75/Million
IronFX
IronFX
Standard STP/ECN
Up to $9.75/Round Turn Lot Up to $3.75/Round Turn Lot
InstaForex
InstaForex
  Insta Standard Insta Eurica Cent Standrad Cent Eurica
Forex Up to 3.39 Pips 
Cryptocurrency 0.9 Pips
Metals Up to 16.80 Pips
Futures $8.40 Per Lot
Forex Options 3% of option value