Các nhà môi giới ngoại hối | Các khoản hồi khấu ngoại hối PAYBACKFX

Forex Broker Rebates

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Thu nhập sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức hồi khấu của Bên môi giới của bạn, các công cụ giao dịch của bạn cũng như khối lượng giao dịch của bạn.
Hãy sử dụng máy tính dưới đây để ước tính thu nhập của bạn.

Mộ ví dụ đơn giản, chỉ với 20 giao dịch mỗi ngày (kích cỡ lô 0,1) và mức hồi khấu 0,5 bước giá nhỏ nhất (pip), bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng tháng là 210$ hoặc lợi nhuận hàng năm là 2.520$!

GO Markets
 3.4/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.4/5 by 92 traders
by Myfxbook Community
Solidary Markets FX
 3.6/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.6/5 by 24 traders
by Myfxbook Community
ThinkMarkets
 3.8/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.9/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 23 traders
by Myfxbook Community
HF Markets SV
 4.0/5
Platform
 4.1/5
Spreads
 3.9/5
Service
 4.0/5
Các thuộc tính
 3.9/5
Rated 4.0/5 by 75 traders
by Myfxbook Community
FBS
 3.6/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.6/5 by 276 traders
by Myfxbook Community
INGOT Brokers
 3.8/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.8/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 6 traders
by Myfxbook Community
EXNESS
 3.8/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 506 traders
by Myfxbook Community
MultiBank
 3.2/5
Platform
 3.3/5
Spreads
 3.1/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 2.9/5
Rated 3.2/5 by 17 traders
by Myfxbook Community
Eightcap
 4.2/5
Platform
 4.3/5
Spreads
 4.2/5
Service
 4.2/5
Các thuộc tính
 4.0/5
Rated 4.2/5 by 43 traders
by Myfxbook Community
Blueberry Markets
 3.7/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.7/5
Service
 4.0/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.7/5 by 45 traders
by Myfxbook Community
Global Prime
 3.7/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 132 traders
by Myfxbook Community
Tickmill
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.8/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 263 traders
by Myfxbook Community
ForexTime / FXTM
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 80 traders
by Myfxbook Community
Equiti
 3.9/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.9/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.9/5 by 14 traders
by Myfxbook Community
XM Group
 3.7/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 543 traders
by Myfxbook Community
Swissquote Bank
 3.6/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.6/5 by 54 traders
by Myfxbook Community
Forex4you
 3.8/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.8/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 217 traders
by Myfxbook Community
Blackwell Global Investment
 3.5/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.5/5 by 11 traders
by Myfxbook Community
RoboForex
 3.8/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.8/5 by 456 traders
by Myfxbook Community
Axiory
 3.6/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.6/5 by 27 traders
by Myfxbook Community
FP Markets
 3.9/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 4.0/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.9/5
Rated 3.9/5 by 89 traders
by Myfxbook Community
TIOmarkets
 3.0/5
Platform
 3.0/5
Spreads
 3.0/5
Service
 3.0/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.0/5 by 2 traders
by Myfxbook Community
Pepperstone
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 504 traders
by Myfxbook Community
Vantage Markets
 3.9/5
Platform
 4.1/5
Spreads
 3.8/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.9/5
Rated 3.9/5 by 166 traders
by Myfxbook Community
Tradeview Markets
 3.9/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.9/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.9/5 by 54 traders
by Myfxbook Community
Key to Markets
 3.9/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.9/5
Service
 4.0/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.9/5 by 68 traders
by Myfxbook Community
AvaTrade
 3.1/5
Platform
 3.2/5
Spreads
 3.1/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.1/5
Rated 3.1/5 by 52 traders
by Myfxbook Community
FXPRIMUS
 3.6/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.6/5 by 74 traders
by Myfxbook Community
Nord FX
 3.3/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 2.9/5
Rated 3.3/5 by 32 traders
by Myfxbook Community
TMGM
 3.9/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.9/5
Service
 4.0/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.9/5 by 30 traders
by Myfxbook Community
FXOpen
 3.3/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.3/5 by 191 traders
by Myfxbook Community
TitanFX
 3.0/5
Platform
 2.9/5
Spreads
 2.9/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.0/5 by 9 traders
by Myfxbook Community
Axi
 3.4/5
Platform
 3.5/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.4/5 by 153 traders
by Myfxbook Community
BDSwiss
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 40 traders
by Myfxbook Community
INFINOX Capital
 3.6/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.6/5 by 50 traders
by Myfxbook Community
FxPro
 4.1/5
Platform
 4.2/5
Spreads
 3.9/5
Service
 4.1/5
Các thuộc tính
 4.1/5
Rated 4.1/5 by 625 traders
by Myfxbook Community

Rebate Calculator

Lợi nhuận hàng tháng: 0$
Lợi nhuận hàng năm: 0$

Forex Cashback Search

Tình trạng nhà môi giới