Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Thu nhập sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức hồi khấu của Bên môi giới của bạn, các công cụ giao dịch của bạn cũng như khối lượng giao dịch của bạn.
Hãy sử dụng máy tính dưới đây để ước tính thu nhập của bạn.

Mộ ví dụ đơn giản, chỉ với 20 giao dịch mỗi ngày (kích cỡ lô 0,1) và mức hồi khấu 0,5 bước giá nhỏ nhất (pip), bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng tháng là 210$ hoặc lợi nhuận hàng năm là 2.520$!

Featured
FP Markets
 3.7/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.8/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.7/5 by 41 traders
by Myfxbook Community

FP Markets

Axi
 3.2/5
Platform
 3.3/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.2/5
Các thuộc tính
 3.1/5
Rated 3.2/5 by 124 traders
by Myfxbook Community

Axi

HF Markets SV
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.7/5 by 47 traders
by Myfxbook Community

HF Markets SV

Forex4you
 3.8/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.9/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 201 traders
by Myfxbook Community

Forex4you

Nord FX
 3.5/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.2/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.5/5 by 27 traders
by Myfxbook Community

Nord FX

ThinkMarkets
 3.6/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.6/5 by 20 traders
by Myfxbook Community

ThinkMarkets

FIBO Group
 3.8/5
Platform
 4.1/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.8/5 by 23 traders
by Myfxbook Community

FIBO Group

VantageFX
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.7/5 by 100 traders
by Myfxbook Community

VantageFX

TitanFX
 3.2/5
Platform
 3.0/5
Spreads
 3.1/5
Service
 3.3/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.2/5 by 7 traders
by Myfxbook Community

TitanFX

Admiral Markets
 3.7/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 268 traders
by Myfxbook Community

Admiral Markets

TIOmarkets
 5.0/5
Platform
 5.0/5
Spreads
 5.0/5
Service
 5.0/5
Các thuộc tính
 5.0/5
Rated 5.0/5 by 1 traders
by Myfxbook Community

TIOmarkets

Swissquote Bank
 3.6/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.6/5 by 49 traders
by Myfxbook Community

Swissquote Bank

Solidary Markets FX
 3.6/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.6/5 by 21 traders
by Myfxbook Community

Solidary Markets FX

FXPRIMUS
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 66 traders
by Myfxbook Community

FXPRIMUS

Axiory
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 26 traders
by Myfxbook Community

Axiory

Pepperstone
 3.7/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.7/5 by 419 traders
by Myfxbook Community

Pepperstone

FxPro
 3.9/5
Platform
 4.1/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.9/5 by 431 traders
by Myfxbook Community

FxPro

Tifia
 3.2/5
Platform
 3.3/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.2/5 by 16 traders
by Myfxbook Community

Tifia

IronFX
 3.4/5
Platform
 3.5/5
Spreads
 3.1/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.4/5 by 59 traders
by Myfxbook Community

IronFX

ForexTime
 3.4/5
Platform
 3.5/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.4/5 by 71 traders
by Myfxbook Community

ForexTime

EXNESS
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.5/5 by 345 traders
by Myfxbook Community

EXNESS

FXGiants UK
 2.5/5
Platform
 2.3/5
Spreads
 2.3/5
Service
 3.0/5
Các thuộc tính
 2.3/5
Rated 2.5/5 by 6 traders
by Myfxbook Community

FXGiants UK

FBS
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 217 traders
by Myfxbook Community

FBS

Tickmill
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 207 traders
by Myfxbook Community

Tickmill

XM Group
 3.6/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.6/5 by 450 traders
by Myfxbook Community

XM Group

RoboForex
 3.6/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.6/5 by 315 traders
by Myfxbook Community

RoboForex

FXOpen
 3.3/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.3/5 by 187 traders
by Myfxbook Community

FXOpen

AvaTrade
 2.7/5
Platform
 2.8/5
Spreads
 2.7/5
Service
 2.6/5
Các thuộc tính
 2.6/5
Rated 2.7/5 by 36 traders
by Myfxbook Community

AvaTrade

GO Markets
 3.4/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.4/5 by 84 traders
by Myfxbook Community

GO Markets

Deriv
 5.0/5
Platform
 5.0/5
Spreads
 5.0/5
Service
 5.0/5
Các thuộc tính
 5.0/5
Rated 5.0/5 by 5 traders
by Myfxbook Community

Deriv

Tradeview Markets
 3.7/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.7/5 by 43 traders
by Myfxbook Community

Tradeview Markets

Global Prime
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 107 traders
by Myfxbook Community

Global Prime

TMGM
 2.8/5
Platform
 2.8/5
Spreads
 2.8/5
Service
 2.9/5
Các thuộc tính
 2.6/5
Rated 2.8/5 by 8 traders
by Myfxbook Community

TMGM

Rebate Calculator

Lợi nhuận hàng tháng: 0$
Lợi nhuận hàng năm: 0$

Forex Cashback Search

Tình trạng nhà môi giới