Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Thu nhập sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức hồi khấu của Bên môi giới của bạn, các công cụ giao dịch của bạn cũng như khối lượng giao dịch của bạn.
Hãy sử dụng máy tính dưới đây để ước tính thu nhập của bạn.

Mộ ví dụ đơn giản, chỉ với 20 giao dịch mỗi ngày (kích cỡ lô 0,1) và mức hồi khấu 0,5 bước giá nhỏ nhất (pip), bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng tháng là 210$ hoặc lợi nhuận hàng năm là 2.520$!

Axi
 3.3/5
Platform
 3.4/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.3/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.3/5 by 117 traders
by Myfxbook Community

Axi

Forex4you
 3.9/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.9/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.9/5 by 200 traders
by Myfxbook Community

Forex4you

Tradeview Markets
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 41 traders
by Myfxbook Community

Tradeview Markets

FxPro
 3.8/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.8/5 by 420 traders
by Myfxbook Community

FxPro

FXPRIMUS
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 63 traders
by Myfxbook Community

FXPRIMUS

HF Markets SV
 3.8/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.7/5
Rated 3.8/5 by 41 traders
by Myfxbook Community

HF Markets SV

IronFX
 3.4/5
Platform
 3.5/5
Spreads
 3.1/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.4/5 by 58 traders
by Myfxbook Community

IronFX

FBS
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 206 traders
by Myfxbook Community

FBS

Admiral Markets
 3.7/5
Platform
 3.9/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 262 traders
by Myfxbook Community

Admiral Markets

Solidary Markets FX
 3.6/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.9/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.6/5 by 21 traders
by Myfxbook Community

Solidary Markets FX

ForexTime
 3.4/5
Platform
 3.5/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 3.3/5
Rated 3.4/5 by 70 traders
by Myfxbook Community

ForexTime

USGFX
 3.4/5
Platform
 3.5/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.4/5 by 66 traders
by Myfxbook Community

USGFX

RoboForex
 3.6/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.6/5 by 298 traders
by Myfxbook Community

RoboForex

FIBO Group
 3.6/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.6/5 by 21 traders
by Myfxbook Community

FIBO Group

FP Markets
 3.8/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.8/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.8/5
Rated 3.8/5 by 39 traders
by Myfxbook Community

FP Markets

Axiory
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.8/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 26 traders
by Myfxbook Community

Axiory

FXOpen
 3.3/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.3/5 by 187 traders
by Myfxbook Community

FXOpen

FXGiants UK
 2.5/5
Platform
 2.3/5
Spreads
 2.3/5
Service
 3.0/5
Các thuộc tính
 2.3/5
Rated 2.5/5 by 6 traders
by Myfxbook Community

FXGiants UK

Deriv
 5.0/5
Platform
 5.0/5
Spreads
 5.0/5
Service
 5.0/5
Các thuộc tính
 5.0/5
Rated 5.0/5 by 4 traders
by Myfxbook Community

Deriv

EXNESS
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.5/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.5/5 by 326 traders
by Myfxbook Community

EXNESS

VantageFX
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 94 traders
by Myfxbook Community

VantageFX

Nord FX
 3.5/5
Platform
 4.0/5
Spreads
 3.7/5
Service
 3.2/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.5/5 by 27 traders
by Myfxbook Community

Nord FX

ThinkMarkets
 3.7/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.8/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.6/5
Rated 3.7/5 by 19 traders
by Myfxbook Community

ThinkMarkets

XM Group
 3.6/5
Platform
 3.8/5
Spreads
 3.4/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.6/5 by 441 traders
by Myfxbook Community

XM Group

GO Markets
 3.4/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.6/5
Các thuộc tính
 3.0/5
Rated 3.4/5 by 84 traders
by Myfxbook Community

GO Markets

InstaForex
 3.3/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.2/5
Service
 3.2/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.3/5 by 290 traders
by Myfxbook Community

InstaForex

Tickmill
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.4/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 202 traders
by Myfxbook Community

Tickmill

Tifia
 3.2/5
Platform
 3.3/5
Spreads
 3.3/5
Service
 3.1/5
Các thuộc tính
 3.2/5
Rated 3.2/5 by 16 traders
by Myfxbook Community

Tifia

Pepperstone
 3.7/5
Platform
 3.7/5
Spreads
 3.6/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.5/5
Rated 3.7/5 by 410 traders
by Myfxbook Community

Pepperstone

AvaTrade
 2.7/5
Platform
 2.8/5
Spreads
 2.7/5
Service
 2.6/5
Các thuộc tính
 2.6/5
Rated 2.7/5 by 34 traders
by Myfxbook Community

AvaTrade

Global Prime
 3.5/5
Platform
 3.6/5
Spreads
 3.5/5
Service
 3.7/5
Các thuộc tính
 3.4/5
Rated 3.5/5 by 105 traders
by Myfxbook Community

Global Prime

Máy tính để tính thu nhập

Lợi nhuận hàng tháng: 0$
Lợi nhuận hàng năm: 0$

Forex Cashback Search

Tình trạng nhà môi giới